Waarom start je een heractivatieflow?

Heractivatiecampagnes heten ook wel win-back campagnes, list-cleanup campagnes, lifecycle of drip-campagnes. Het zijn allemaal benamingen voor dezelfde doelen:

 • Het activeren van slapende contacten/klanten zodat zij jouw boodschap weer lezen en liefst converteren;
 • Het opschonen van je database waardoor je een actuele, kwalitatieve database krijgt;
 • Een betere reputatie van je domein, GDPR-proof en je maakt geen kosten voor contacten die geen binding met je merk hebben.

Wat heb je nodig om te kunnen starten?

 • Bepaal wanneer je een contactpersoon ziet als inactief.
  Bijvoorbeeld als iemand de afgelopen 8 weken of 6 maanden geen e-mail heeft geopend.
 • Bekijk waar je deze data vandaan haalt. De laatste open-datum kun je ophalen uit het veld “last_open_date”. Dit veld is niet in iedere campagne standaard actief. Lees hier hoe je dit kunt instellen.

Welke stappen neem je en waarom?

1. Bepaal welke groepen met contactpersonen je wilt meenemen in je heractivatiecampagne.

2. Bepaal of je bepaalde contactpersonen wilt uitsluiten op basis van criteria en vraag jezelf af:

  • Zijn deze data in mijn Webpower-database beschikbaar zodat ik hierop kan filteren?
  • Welke filters gebruik je om onderscheid tussen bepaalde contacten te maken? Lees meer over het instellen van filters in dit artikel.

3. Bepaal hoe je flow er uit komt te zien

  • Bepaal uit hoeveel e-mails je heractivatie campagne bestaat en bepaal de periode tussen verzendingen of groep-acties.
   Let op: het instellen van vertragingen zijn heel belangrijk om de flow ‘’even te laten pauzeren’’. Verstuur je meerdere mailings in een flow en worden er geen vertragingen ingesteld, zal een contact twee keer in zeer korte tijd een e-mail ontvangen.
  • Wil je bepaalde contactpersonen verwijderen of verplaatsen naar andere groepen gedurende de flow?
  • Wil je nog een vervolgactie laten plaatsvinden als iemand wél geactiveerd wordt?
   Stuur bijvoorbeeld een bedankte-mail of een kortingscode, of werk databasevelden bij van actieve contacten.
  • Non-responders: bedenk wat je doet met non-responders. Je kunt er voor kiezen om deze uit je database te halen maar vanuit marketing-oogpunt wil je natuurlijk niet je bereik bij voorbaat al verkleinen. De keuze ligt bij jou. Andere opties kunnen zijn om contacten minder vaak te mailen of om andere content naar hen te sturen.

4. Zorg dat je e-mails in ieder geval de volgende kenmerken hebben:

  • Bedenk een leuke insteek voor het activeren van je ontvangers. Bijvoorbeeld een hoge korting, een spectaculaire lancering, bijzonder nieuws, etcetera. Denk daarbij vooral aan een goede onderwerpregel. Deze heeft de grootste impact op het openpercentage en dus op de heractivatie van je ontvangers.
  • Een zichtbare, simpele afmeld-link. Zo kunnen niet-geïnteresseerden zich meteen afmelden, waardoor de kwaliteit van je database verhoogt. Lees dit artikel voor meer inspiratie.

Hoe ziet een heractivatiecampagne er uit?

Een heractivatie kan op verschillende manieren ingericht worden, van heel simpel tot uitgebreider. Elk voorbeeld is afhankelijk van verschillende variabelen, in de voorbeeldflow zijn de volgende uitgangspunten van kracht:

 • de heractivatie is van toepassing op en reguliere nieuwsbrief, die standaard wekelijks wordt verstuurd
 • De campagne is toegepast op iedereen die de nieuwsbrief ontvangt (groep “aanmelders”)
 • De inactivatie wordt bepaald aan de hand van last_open_date
 • De heractivatiecampagne wordt verstuurd naar iedereen die de afgelopen 8 weken geen interactie heeft gehad met de nieuwsbrief
 • De flow is in te richten met de standaard-inbegrepen Webpower functionaliteiten

Voor het onderstaande voorbeeld is uitgegaan van het databaseveld last_open_date, dit is de meest gebruikelijke manier. Dit meet van alle contacten wanneer zij e-mails voor het laatst geopend hebben. Wil je meer weten over last_open_date of andere magic hidden fields, bekijk dan dit artikel.

Let op: Voor deze flow moet de last_open_date al voor langere tijd ingesteld staan in de campagne, anders kan niet op dit databaseveld gemeten worden.

De start van de flow
De flow start met het geven van de naam, het doel en de groep(en) die je wilt gebruiken. In het voorbeeld is hierbij uitgegaan van de groep aanmelders. Daarnaast moet worden gekozen welke startoptie er gekozen wordt. Hier is gekozen voor de optie ‘’Een specifieke datum van een databaseveld’’’. Het databaseveld dat gebruikt wordt is dus Last_open_date. Om alle contacten te selecteren die 8 weken geen e-mail hebben geopend, is gebruik gemaakt van de optie om 8 weken ná de last_open_date te starten met de flow. Iedereen die de e-mails opent, komt dus nooit in aanmerking voor deze flow omdat hier de selectie niet aan voldoet. Pas als iemand 8 weken geen mail heeft geopend wordt de flow voor dit contact gestart.

De eerste heractivatie
Voor de eerste heractivatie is gekozen om het contact te vragen of hij de content nog wel interessant vindt. Het contact kan hier op drie manieren op reageren:

 • Hij vindt de content ‘’interessant’’ door de e-mail te openen waardoor de Last_open_date wordt geüpdatet
 • Hij vindt de content ‘’niet interessant’’ en meld zich af door de aangeboden afmeldfunctie
 • Hij geeft geen antwoord omdat de e-mail niet geopend wordt

actieve ontvangerslijst is namelijk zeer waardevol voor de deliverability van je e-mails. Een contact de kans geven zich af te melden voor e-mails als hij/zij het niet interessant vindt, is dan ook een goede manier om de lijst up-to-date te houden.

De eerste filtering
Na het sturen wordt in het voorbeeld een vertraging gezet van één week, om de contacten de kans te geven ‘’te reageren’’ op de e-mail. De filtering wordt gedaan door middel van het aanmaken van een filter in Webpower met de volgende condities:

 

Last_open_date is 8 weken geleden

Op deze manier worden alle contacten die met een Last_open_date van tenminste 8 weken meegenomen in de flow. Alle contacten die hier niet aan matchen hebben de e-mail binnen deze tijd geopend óf hebben zich afgemeld.

De tweede heractivatie e-mail
Alle contacten die de eerste heractivatie e-mail nog niet hebben geopend, krijgen een tweede heractivatie e-mail. Deze heeft een andere insteek: het biedt de contacten de mogelijkheid om zeer actief de mogelijkheid om af te melden. Ook hier heeft het contact weer drie verschillende opties:

 • Hij vindt de content ‘’interessant’’ door de mail te openen waardoor de Last_open_date wordt geüpdatet
 • Hij vindt de content ‘’niet interessant’’ en meld zich af door de aangeboden afmeld functie
 • Hij geeft geen antwoord omdat de mail niet geopend wordt

Tweede filtering

Zodra een ontvanger niks doet met de eerste e-mail, dan voeg je met het “groepsactie” onderdeel het contact toe aan een 1x per maand groep. Nu komen de contacten die geen actie ondernemen in de e-mail vanzelf in de 1x per maand groep. Deze contacten kun je dan eenmaal per maand meenemen in de nieuwsbrief in plaats van wekelijks. De lagere maildruk kan ervoor zorgen dat een ontvanger weer actief je e-mails gaat openen.

De laatste stap
Van alle contacten die in de groep Nieuwsbrief ontvangers 1x per maand staan wordt de last_open_date nog steeds bijgehouden. Dit wordt gedaan om de contacten die de nieuwsbrieven nog steeds niet openen, in een groep met inactieve contacten te zetten. Deze actie wordt gedaan met weer een nieuwe filter, weer met dezelfde insteek. Dit keer staat de last_open_date alleen op 52 weken geleden. De contacten die al meer dan 52 weken geen e-mail hebben geopend, worden geplaatst in de groep ‘’inactieve contacten’’ en ontvangen geen e-mails meer.

De flow komt er dan zo uit te zien:

Voorbeeldflow heractivatie

 

Navigeer naar een andere categorie

Rate this article
Negative ratePositive rate (No Ratings Yet)
Laden...