Deliverability lingo: 15 ingewikkelde termen uitgelegd

Er doemen veel ingewikkelde termen op als je leest over deliverability. Er zijn veel factoren die invloed hebben op het eindresultaat. De meest gebruikte termen staan uitgelegd in dit artikel.

Deliverability

Deliverability is een organisch gevolg van implementatie van best practices om e-mail af te leveren in iemands inbox.

Delivery

Het succesvol afleveren van e-mail aan een ISP.

Inbox placement

Of een e-mail aankomt in de specifieke inbox. Dit wordt bepaald door de afzenderreputatie.

Inbox engagement

De wijze waarop iemand reageert op de e-mail heeft invloed op hoe relevant de e-mail is.

Hard bounce

Een hard bounce is een e-mailbericht dat wordt teruggestuurd naar de afzender, omdat het ontvangeradres ongeldig is. Een hard bounce kan optreden omdat het domein niet bestaat of omdat het ontvangeradres onbekend is.

Soft bounce

Een soft bounce is een e-mailbericht dat de mailserver van de ontvanger bereikt, maar teruggestuurd wordt voordat het de ontvanger bereikt. Een mogelijke oorzaak is een volle mailbox bij de ontvanger. Een nieuwe e-mail zou op een ander tijdstip alsnog bezorgd kunnen worden.

DKIM

Domain Keys Identified Mail. Dit wordt ook wel de digitale handtekening genoemd. Een methode om de domein naam te koppelen aan een e-mail, waarbij een persoon of organisatie een deel van de verantwoordelijkheid van de e-mail opeisen. Hierdoor zal de ontvanger de afzender herkennen.

SPF

Sender Policy Framework. Een bestand op de DNS (domain name server) dat aangeeft dat een bepaald IP of domein e-mail kan versturen namens de organisatie.

Afzenderreputatie

Reputatie van de afzender gebaseerd op eerder ontvangen berichten van deze afzender.

Domeinreputatie

Reputatie van het domein van de afzender.

IP-reputatie

Reputatie van het individuele IP-adres die mede bepaalt hoe succesvol je e-mails worden afgeleverd aan de inbox van de ontvanger.

IP opwarmen

Het proces waarbij je geleidelijk het aantal verzonden e-mails ophoogt, om zo een een IP-reputatie op te bouwen.

Honeypot

Een ingesteld e-mailadres dat spammers moet identificeren.

Blacklist

Een e-mail blacklist is een database die gevuld is met IP-adressen of domeinen waarvan bekend is dat deze worden gebruikt om spam te versturen.De e-mail blacklists worden bijgehouden door externe partijen die zich inzetten voor een spamvrij internet. Er zijn verschillende partijen, Spamhaus, Barracuda, SpamCop en Spam Cannibal zijn hier voorbeelden van.

Spam traps

Spamtraps zijn e-mailadressen die maar om één doel bestaan: het identificeren van spammers. Oorspronkelijk werden ze door internetserviceproviders (ISP’s) speciaal om die reden aangemaakt, en verspreid over willekeurige internetpagina’s zonder er verder ook maar een e-mail mee te versturen.

Als er op zo’n adres vervolgens een e-mail binnenkwam, moest dat dus wel spam zijn. Omdat iemand het internet had afgestruind op zoek naar e-mailadressen, en anders wel omdat iemand e-mails stuurde naar willekeurig gegenereerde e-mailadressen.

Rate this article
Negative ratePositive rate (No Ratings Yet)
Laden...