De rol van authenticatie bij het afleveren van je e-mail

We wringen ons in veel bochten om te zorgen dat onze e-mails in de mailbox van de ontvanger terecht komen. We kijken naar het tijdstip van verzending, het onderwerp, de preheader en de inhoud. Maar de meeste marketeers vergeten de authenticiteit van de e-mail.

Het op de juiste manier instellen van e-mailauthenticatie is makkelijk en zal de afleverbaarheid van jouw e-mails verhogen.

Als je e-mails gaat versturen, dan beoordeelt de ISP in hoeverre je authentiek bent en of je je niet voordoet als iemand anders. Als je betrouwbaar overkomt dan is de kans groter dat je e-mail aankomt in de inbox van de ontvanger.

Authenticatie wordt onder andere ingesteld door DNS. Het DNS systeem is te vergelijken met een telefoonboek. In een tabel met records worden (domein)namen vertaald naar IP-adressen. Voor het instellen van de Webpower licentie zijn een aantal DNS-instellingen nodig. Er zijn 3 DNS-records waar we gebruik van maken:

A-records (Address record)

A-records geven aan op welke server of meer specifiek op welk IP-adres de webpagina’s van een bepaalde domeinnaam staan. In Webpower hangt dat samen met het ingestelde local domain. Het local domain vormt de basis van de links die te zien zijn in e-mails die vanuit Webpower worden verzonden.

Records worden niet ingesteld in Webpower, maar bij DNS-instellingen die je als klant zelf beheert of de hostingpartij.

MX-records (Mail eXchange record)

In MX-records staat beschreven welke mailservers zijn ingesteld om e-mail gestuurd naar een bepaald domein te ontvangen. Voor e-mails verzonden vanuit Webpower is het van belang dat voor het local domain een correct MX-record is ingesteld, onder andere voor het opvangen van bounces (e-mails die niet kunnen worden bezorgd).

TXT-records (TeXT record)

Ten behoeve van een optimale deliverability van e-mail verzonden uit de Webpower-licenties leveren wij TXT-records aan waarmee de authenticiteit van e-mails kan worden geverifieerd en waarmee ook oneigenlijk gebruik van een domein wordt tegengegaan door gebruik te maken van SPF, DKIM en DMARC.

SPF records (Sender Policy Framework)

SPF records worden geraadpleegd wanneer ontvangende mailservers controleren of de verzendende mailserver geautoriseerd was om mail te verzenden namens het afzenderdomein. Dit is een van de manieren om gebruik van vervalste afzendergegevens te detecteren.

DKIM records (DomainKeys Identified Mail)

DKIM is een systeem dat gebruikt wordt om een digitale handtekening aan een e-mail toe te voegen. In een TXT-record kan informatie worden gepubliceerd zoals een sleutel om de authenticiteit van een e-mail te verifiëren.

DMARC records (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)

DMARC is een systeem waarbij een domein een policy kan publiceren waarin wordt geadviseerd wat ontvangende mailservers moeten doen wanneer een niet-geautoriseerde server een bericht van een bepaalde afzender probeert af te leveren. DMARC combineert het beste van SPF en DKIM.

Veelgestelde vragen

Als je e-mails gaat versturen, dan beoordeelt de ISP in hoeverre je authentiek bent en of je je niet voordoet als iemand anders. Als je betrouwbaar overkomt dan is de kans groter dat je e-mail aankomt in de inbox van de ontvanger.

Authenticatie wordt onder andere ingesteld door DNS. Het DNS systeem is te vergelijken met een telefoonboek. In een tabel met records worden (domein)namen vertaald naar IP-adressen. Voor het instellen van de Webpower licentie zijn een aantal DNS-instellingen nodig.

Je kunt zelf geen DNS records instellen, maar je kunt hiervoor wel een mail sturen naar support@webpower.nl. Ons supportteam zal je helpen de DNS records correct in te stellen.

Rate this article
Negative ratePositive rate (No Ratings Yet)
Laden...