De anti-spam regelgeving van Webpower

Er doen nog al wat misverstanden de ronde over de regelgeving rondom e-mailmarketing. Daarom kun je hieronder onze anti-spam regelgeving vinden. Heb je hier vragen over? Neem dan vooral contact met ons op.

Webpower biedt het e-mailmarketing- en marketing automationplatform Webpower aan. Webpower verbiedt zijn gebruikers om ongevraagde e-mails te versturen. Dit verbod geldt voor alle vormen van ongewenste massale e-mails en commerciële e-mails, ‘spam’ genoemd. Het verbod geldt voor klanten, klanten van klanten en klanten die diensten aanbieden waardoor spammers ongewenste e-mails kunnen versturen.

Definitie

Webpower definieert ongewenste massale e-mails en commerciële e-mails als e-mails die zijn verstuurd naar ontvangers die niet om deze e-mails hebben gevraagd of die deze e-mails niet van de specifieke afzenders hadden verwacht. Voorbeelden van dergelijke e-mails zijn: advertenties, promotiecampagnes, vragenlijsten, brochures, de verkoop van e-mailadressen, promotie van website-URL’s en verkoopgegevens en veilingen.

Antispambeleid

De klanten van Webpower en, waar van toepassing, klanten van klanten, mogen het platform op Webpowers netwerk niet gebruiken om ongewenste e-mails te versturen. Afzenders van mailings en dergelijke zijn verplicht aan te kunnen tonen dat de ontvangers expliciet hebben gevraagd de e-mails of materialen in kwestie te ontvangen. Wanneer er geen bewijsmateriaal aanwezig is, kan dit onvoorwaardelijk worden geïnterpreteerd als een falen om de vereiste expliciete toestemming te verkrijgen.

De klanten van Webpower dienen dit beleid na te leven en moeten zorgen dat hun klanten, wederverkopers, managers en dienstverleners dat ook doen. De klant kan verantwoordelijk worden gehouden voor al het verkeer naar of buiten het netwerk van Webpower als gevolg van ongewenste e-mails.

De klant is verantwoordelijk voor de zorg dat hij/zij zichzelf niet promoot via ongewenste e-mails.

Alle klachten die Webpower ontvangt, worden naar de klant gestuurd, zodat hij feedback kan geven en een oplossing voor het probleem kan geven. Wanneer we niet binnen 24 uur feedback en een passende oplossing voor het versturen van ongevraagde e-mails ontvangen, kunnen we het account blokkeren tot Webpower ervan is overtuigd dat het probleem helemaal is opgelost en dat er maatregelen zijn genomen om het versturen van ongewenste e-mails in de toekomst te voorkomen. De klant is verantwoordelijk voor alle ongewenste e-mails die via zijn/haar Webpower-account worden verstuurd.

Klanten die hun Webpower-account gebruiken voor het versturen van ongewenste e-mails, worden direct geblokkeerd en krijgen 2 uur de kans om het versturen van ongewenste e-mails (in batches) te stoppen.

Implicaties voor praktisch gebruik

Klanten zijn verplicht om hun respectievelijke klanten en gebruikers te informeren over ongewenste e-mails, zodat ook zij voldoen aan het hierboven vermelde antispambeleid.

Klanten van Webpower zijn verplicht om alle klachten over ongewenste e-mails volledig en op de juiste wijze af te handelen.

Wanneer je een mailinglijst gebruikt, ben je verplicht om te controleren of de ontvangers van deze e-mails hun interesse hebben uitgesproken om de e-mails te ontvangen of dat ze expliciet hebben aangegeven de informatie in kwestie te willen ontvangen. Bovendien moet elke e-mail een duidelijk zichtbare link naar een gebruiksvriendelijke afmeldpagina bevatten. Wanneer op deze link wordt geklikt, dient de ontvanger direct en permanent uit de mailinglijst te worden verwijderd.

Waarom dit beleid?

Webpower is van mening dat het uitbannen van ongewenste e-mails bijdraagt aan een beter, efficiënter en rendabeler gebruik van internet als communicatiemiddel. Op deze manier kunnen we onze klanten beter van dienst zijn. Dat is uiteindelijk ons doel.

Contact

Heb je nog vragen of opmerkingen over dit privacybeleid? Neem dan contact met ons op.
Webpower
Koolhovenstraat 1k
3772 MT Barneveld
+31 342 423 262
contact@webpower.nl

Meer informatie

Voor meer informatie over spam en de wetgeving daarover zie:
· Wet bescherming persoonsgegevens
· Telecommunicatiewet
· DDMA

Rate this article
Negative ratePositive rate (No Ratings Yet)
Laden...